Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er klubbutvikling?

Utviklingsmodellen.PNG

Klubbutvikling er aktivitetene vi gjør for å utvikle idrettslaget fra dagens situasjon, til en fremtidig ønsket situasjon.

 

Bildet over illustrerer hvordan vi tenker klubbutvikling. Den samme modellen og de samme prinsippene kan benyttes også i ditt idrettslag. Vi har kvalifiserte veiledere som kan bistå idrettslag som ønsker å utvikle seg videre.

Aktiviteter idrettskretsen tilbyr:

Klubbesøk - kontakt og kartlegging. Hensikten er å etablere kontakt, skape en god relasjon og vurdere muligheter for utvikling av idrettslaget. 

Veiledning i bruk av verktøykasse 
Tips og anbefalinger som kan bidra til å forenkle hverdagen for klubben; maler, skjemaer, lover, reglementer, medlemsregister etc.

Klubbmøte der flere medlemmer kan involveres for å kartlegge og analysere statusen i klubben. 

Prosessveiledning - én eller flere aktiviteter som gjennomføres for å løse en spesifikk utfordring i klubben.

Oppfølging er veiledning som bidrar til at klubben motiveres for å fullføre de planlagte aktivitetene som trengs for å skape utvikling og ønskede forbedringer.

Kurs
Kompetanseheving på et spesifikt tema. Idrettskrets tilbyr flere kurs for å styrke kompetanse til personer med verv i idrettslaget. Se egen side for kursbeskrivelser, eller vår kurskalender for planlagte kurs.

Pål Erik Heimstad
 

Pål Erik Heimstad

Ansvarlig klubb og idrettsrådsutvikling

E-post: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no
Telefon: 91360580