Våre kurs og seminartilbud

Her finner du beskrivelse av kurs og nettseminarer som Innlandet idrettskrets tilbyr .

Ta kontakt slik at vi setter opp et kurs/nettseminar for din klubb - kostnadsfritt!

Du kan melde deg på et av våre åpne kurs eller seminar som du finner i vår kalender.

Kurset gir innsikt i hvordan man kan benytte idrettens eget medlemssystem - KlubbAdmin - til medlemshåndtering og fakturering.

Innhold: Gjennomgang av KlubbAdmins oppbygging. Demonstrasjon av funksjoner herunder oppdatering av medlemsregister og kommunikasjon med medlemmer gjennom systemet, samt bruk av faktureringsmodul for utsendelse av faktura til medlemmer.

Målgruppe: Medlemsansvarlige, ansvarlige for økonomi/fakturering.
Pris: Gratis
Varighet: 3 undervisningstimer á 45 minutter
Gjennomføring: Demonstrasjon og veiledning i bruk av systemet, vi anbefaler dermed deltaker om å ta med egen pc/mobil enhet til kurset.
Regionale kurs - se kurskalender. Vi kan også gjennomføre kurs for bare for din klubb - kontakt oss!

Innlandet idrettskrets kan tilby nettseminar i hvordan man benytter KlubbAdmin til medlemsadministrasjon.

Innhold: 
Kurset inneholder en kort presentasjon, deretter demonstrasjon og åpner for spørsmål fra deltakere via chat. Punkter som blir dekket i kurset.

1. Idrettens og idrettslagets organisering - oppbygging av KlubbAdmin

2. Innstillinger – for det enkelte organisasjonsledd​

 • Fakturainnstillinger​
 • Prismatrise ​
 • Unntak​
 • Avgifter​

3. Opprette faktura​

4. Bilagsrapport​

5. Fakturasøk og betalingsstatus

Målgruppe: Medlemsansvarlige, kasserer etc. - roller som har ansvar for fakturering i IL
Pris:
Gratis
Varighet:
 1,5 time
Kanal: Microsoft Teams - personer uten applikasjonen/programmet kan også delta.

Se kalender for planlagte nettsminarer. Oppfølging kan i tillegg tilbys direkte til idrettslaget etter avtale.

Innlandet idrettskrets kan tilby nettseminar i hvordan man benytter KlubbAdmin til medlemsadministrasjon.

Innhold:
Nettseminaret fokuserer på de følgende punktene og på demonstrasjon av løsningen:

1. Idrettens og idrettslagets organisering
2. Innstillinger

 • Grener
 • Medlemsdetaljer
 • Utvalg
 • Innmeldingsløsning/Min Idrett

3. Medlemshåndtering - verktøy

 • Melde inn og melde ut
 • Legge i utvalg
 • Medlemsdetaljer, relasjoner, unntak
 • Tilganger, varselinnstillinger

5. Klargjøre for fakturering

 • Brukerstedsavtale

Målgruppe: Medlemsansvarlige på alle nivåer i IL
Pris:
Gratis
Varighet: 1,5 time
Kanal: Microsoft Teams - personer uten applikasjonen/programmet kan også delta.

Se vår kalender for planlagte nettseminar. Nettseminar tilbys direkte til idrettslaget etter avtale.

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Innhold:
1) Deltaker blir kjent viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 
2) Deltaker blir bevisstgjort på styrets ressursoppgaver - samhandling i styret og samspillet med andre organer og aktører i klubben.
3) Deltaker blir bevisstgjort på fordelene med utviklingsarbeid i idrettslaget og blir presenter for metodikk og verktøy for å drive klubbutvikling.

Målgruppe: Idrettslagets styre, undergrupper, valgkomité og kontrollutvalg.
Pris: Gratis
Varighet: 4 undervisningstimer á 45 minutter

Gjennomføring: Kurset gjennomføres på én kveld. Innlandet idrettskrets tilbyr regionale kurs - se kurskalender for planlagte kurs. Vi kan også tilrettelegge kurs for bare din klubb - ta kontakt!

Innhold: Nettseminaret gir styret en rask introduksjon til sitt organisasjonsansvar i henhold til Idrettens Lov (organisasjonens vedtekter).

- idrettsorganisasjonens oppbygging
- idrettens verdier
- idrettslagets organisering, oppgaver, fullmakter og ansvarsforhold 
- introduksjon til årsmøtet
- medlemsforhold (registrering og krav til medlemskap)
- elementer i ansvar for økonomistyring
- Politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig

Målgruppe: Styret (og eventuelt gruppestyrer) i IL
Pris: Gratis
Varighet:
2 timer
Gjennomføring: Via Microsoft Teams. Se kalender for planlagte seminar eller gjør avtale med oss spesifikt for din klubb.

Dette kurset setter fokus på idrettslagets viktigste komité, nemlig valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for idrettslagets fremtid.

Innhold: Kurset gir valgkomitéen og styret innsikt og bevisstgjøring i valgkomitéens rolle og tilbyr verktøy/maler for systematisering og gjennomføring av arbeidet.

- Valgkomitéens sammensetning - styrets ansvar.
- Valgkomitéen er uavhengig, men kommunikasjon er viktig
- Forutsetninger for å gjøre et godt arbeid
- Hvem er valgbare?
- Kjønnsbalanse - krav til sammensetning av idrettslagets organer
- Mangfold i idrettslaget - speiling av medlemsmassen
- Hvilken kompetanse trenger vi?
- Finne de riktige kandidatene
- Hvordan bearbeide de riktige kandidatene?

Kurset involverer deltakerne i drøfting av sentrale spørsmål og caseløsning, for å belyse hvordan valgkomitéen kan tilnærme seg rekrutteringsoppgavene i idrettslaget.

Målgruppe: Valgkomitéen, gjerne sammen med styret
Pris: Gratis
Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Du kan delta i åpent nettseminar - se kurskalender. Kurs spesifikt for din klubbs valgkomité og styre? Kontakt oss.

Dette nettseminaret setter fokus på idrettslagets viktigste komité - valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for idrettslagets fremtid.

Innhold: Seminaret gir valgkomitéen og eventuelt styret innsikt og bevisstgjøring i valgkomitéens rolle og tilbyr verktøy/maler for systematisering og gjennomføring av arbeidet.

- Grunnleggende om medlemsorganisasjonen
- Forutsetninger for å gjøre et godt arbeid i komitéen
- Hvem er valgbare?
- Kjønnsbalanse - krav til sammensetning av idrettslagets organer
- Mangfold - speiling av medlemsmassen
- Hvilken kompetanse trenger vi?
- Finne de riktige kandidatene
- Hvordan bearbeider vi de riktige kandidatene?

Målgruppe: Valgkomitéen, gjerne sammen med styret
Pris:
Gratis
Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Via Microsoft Teams. Se kalender. Seminar spesifikt for din klubbs valgkomité og styre? Kontakt oss.

Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøtet i Idrettslaget, i henhold til Idrettens Lov? Ved å delta i vårt lynkurs får du svar.

Innhold: Gjennomgang av krav til innkalling og forberedelser til årsmøte, forklaring av hva årsmøtet skal og bør inneholde, introduksjon til gjennomføring og tips om relevante maler.

Målgruppe: Idrettslagets styre
Pris: Gratis
Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Kontakt oss for å bestille kurs til din klubb

Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøtet i Idrettslaget, i henhold til Idrettens Lov? Ved å delta i vårt nettseminar får du svar.

Innhold:
- krav til innkalling, forberedelse og fremstilling av dokumenter til årsmøtet. 
- gjennomgang av gangen i årsmøtet og lovpålagte krav.
- tips om relevante maler
- For fleridrettslag: håndtere undergrupper

Målgruppe: Idrettslagets styre
Pris: Gratis

Varighet: 2 timer
Gjennomføring: via Microsoft Teams - se kalenderen for planlagte seminarer

Kurset svaret på hvordan styret kan sikre god økonomistyring i idrettslaget, gjennom innføring i styrets ansvar på bakgrunn av vedtekter, lover og regelverk, samt prinsipper for økonomistyring og tilgjengelige verktøy. Kurset omtaler i tillegg støtteordninger innenfor idretten og samhandling mellom styre og kontrollutvalg.

Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, styremedlemmer.

Varighet: 4 timer.
Pris:
 Gratis.

Innhold:
Innledning
Styrets ansvar
Aktuelle lover
Budsjett og budsjettoppfølging
Regnskap
Kort om støtte- og tilskuddsordninger
Samhandling med kontrollutvalget

Gjennomføring: Tilbys den enkelte klubb etter avtale. Ta kontakt for avtale.

Kortversjon av Norges idrettsforbunds 4-timers kurs, tilpasset gjennomføring digitalt. Setter fokus på styreansvaret og prinsipper for økonomistyring, herunder spesielt budsjett, budsjettoppfølging og regnskap.

Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, styremedlemmer.

Varighet: 2 timer.
Pris:
 Gratis.

Innhold:
Del 1: Innledning
Del 2: Styrets ansvar
Del 3: Budsjett og budsjettoppfølging
Del 4: Regnskap

Nettseminaret tilbys hele året - se aktivitetskalender for planlagte

Komprimert seminar som foregår online. Gir introduksjon til kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Innhold:
- Rolleforståelse
- Oppgaver
- Samhandling med styret
Nettseminaret gir råd om tilgjengelig støttemateriell i form av veileder, sjekkliste og malverk.

Målgruppe: Medlemmer av idrettslagets Kontrollutvalg (tidligere kontrollkomité eller valgte revisorer.

Pris: Gratis.

Varighet: 1,5 time
Gjennomføring: Nettseminar - se kalender for planlagte