Velkommen som idrettslag i Innlandet idrettskrets! På denne siden vil du finne informasjon om idrettslagets rettigheter og plikter, lov- og organisasjonsarbeid, samt tilbud om klubbutvikling og kurs.

Hvert idrettslag er en selvstendig juridisk enhet med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål: innlandet@idrettsforbundet.no

Jørn Skjærvik
Jørn Skjærvik
Fagansvarlig lov og organisasjon