Velkommen som idrettslag i Innlandet idrettskrets! På denne siden vil du finne informasjon om idrettslagets rettigheter og plikter, lov- og organisasjonsarbeid, samt tilbud om klubbutvikling og kurs.