Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kompetansemål

ef36-130310.jpg

Kompetansemålene knyttet til Trener 4 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her 'hva man kan gjøre med det man kan'. Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

 
  • Være i stand til å identifisere og videreutvikle utøvernes kompetanse på de områdene som er avgjørende for evnen til å prestere.
  • Kunne skape optimal balanse mellom trening og restitusjon spesielt med tanke på skade- og sykdomsforebyggende tiltak.
  • Kunne bruke funksjonell anatomi, fysiolog og biomekanikk på høyt nivå.
  • Ha evne til å sikre relevant idrettsfaglig spisskompetanse rundt utøverne.
  • Ha kunnskap om beste toppidrettspraksis i verden innen sin særidrett og videreutvikle beste praksis til enhver tid.
  • Ha utviklet en kritisk og nysgjerrig holdning til idrettsfaglige og praktisk relaterte problemstillinger.
  • Kunne identifisere og initiere relevante forsknings- og utviklingsprosjekt.
  • Ha kunnskap om ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til idrettscoaching i toppidretten, herunder:
   • ha trent opp evnen til kritisk analyse av egen trenerpraksis og ferdigheter i kommunikasjon, relasjonsbygging, motivasjon, og konflikthåndtering.
   • ferdigheter i mål- og utviklingssamtaler.
   • lagbygging som metode for å skape gode resultater.
   • ferdigheter i møteledelse, presentasjonsteknikk og beslutningsprosesser.
  • Vise gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i toppidretten.
  • Være trent for møtet med en kritisk medieverden.
  • Kunne stå inne for toppidrettslige grunnverdier og fremstå som god rollemodell for utøvere og andre trenere og ledere.
  • Ha evne til å utvikle utøvernes selvstendighet i treningsarbeidet.
  • Ha evne til å utvikle utøvernes ansvar for å planlegge livet etter idrettskarrieren.
  • Ha evne og vilje til å la seg utfordre av utøverne.
  • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.
  • Være i stand til å lede gode strategi – og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.
  • Kunne organisere teamet i forhold til målene.
  • Kunne organisere samarbeid med andre kompetansemiljøer.
  • Kunne organisere rutiner for kommunikasjon og samarbeid med sponsorer og media.