Utvalg_071.jpg

Kompetansemål

Kompetansemålene knyttet til Trener 2 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her 'hva man kan gjøre med det man kan'. Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

 • Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske ferdigheter for egne utøvere / eget lag.
 • Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv.
 • Ha en helhetlig forståelse av idrettens egenart (didaktikk).
 • Ha kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere og være i stand til å tilpasse treningene deretter
 • Ha grunnleggende kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
 • Ha kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
 • Ha dypere kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett
 • Kjenne til vanlige idrettsskader i din idrett og kunne de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening.

 • Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov.
 • Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner.
 • Være i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling, også for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne.
 • Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra Trener 1.
 • Være i stand til å tilpasse kommunikasjon med ulike utøvere.
 • Observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre.
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

 • Lede aktivitet og utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, i henhold til klubbens overordnede mål og visjon.
 • Ha kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
 • Ha kjennskap til klassifisering innen idrett for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Kjenne til støtteordninger fra klubb, region og forbund.