Utvalg_002.jpg

Kompetansemål

Kompetansemålene knyttet til Trener 1 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her 'hva man kan gjøre med det man kan'. Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag, og kunne følge opp og leve etter disse verdiene i praksis.
 • Ha grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging, og kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe.
 • Forstå, forklare og vise grunnleggende ferdigheter i idretten ved hjelp av praktiske eksempler og øvelser tilpasset nybegynnere.
 • Kunne anvende en metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter.
 • Ha en grunnleggende forståelse for menneskets vekst og utvikling.
 • Ha grunnleggende kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
 • Kunne ivareta sikkerheten under trening.
 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av aktuelle idrettsskader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp og HLR.

 • Være et godt forbilde, og å skape trygghet og trivsel for utøverne.
 • Sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon.
 • Kunne skape et godt læringsklima.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet.
 • Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt med ulike målgrupper. Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne.
 • Bli kjent med coaching som strategi for utvikling av utøvere.
 • Ha forståelse for, og å være i stand til å anvende, grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.
 • Ha kjennskap til, og å kunne følge opp, idrettens barnerettigheter og bestemmelser.
 • Ha kunnskap om tilrettelegging av aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Være bevisst egen trenerrolle og praksis som trener, samt egen væremåte og atferd.
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.