Jente som prøver taekwondo
Jente som prøver taekwondo

SUPERsatsing

Har du lyst til å starte tilbud til utviklingshemmede eller inkludere de i ordinære tilbud ? Her kan idrettslaget ditt søke støtte til dette!

Takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen SR- Bank, har vi i Rogaland-, Agder- og Vestland idrettskrets fått øremerkede midler som skal bidra til økt fysisk aktivitet for målgruppen utviklingshemmede.

"SUPERsatsing"-prosjektet skal gi økonomisk støtte til idrettslag som vil etablere nye idrettstilbud, eller styrke eksisterende idrettstilbud til målgruppen – med mål om økt rekruttering. Aktiviteten skal skje ukentlig, gjennom hele året. Tilbudet man søker midler til, må være i et idrettslag og medlemmene blir/er medlem av idrettslaget.

Prosjektgruppe:
• Prosjektleder: Petter H. Lindby
• Parakonsulenter:
– Lene Byberg, Rogaland
– Marianne Hilmarsen, Agder
– Thea Christensen, Vestland

Målgruppen er mennesker med utviklingshemming, herunder både barn, ungdom og voksne. Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander, som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker.

Her kan du lese mer og søke midler: SUPERsatsing for utviklingshemmede (idrettsforbundet.no)