Nyvalgt kretsstyre for perioden 2024-2026. F.v. Natalia Golis (1. varamedlem), Lasse Lerum (2. varamedlem), Anne-Grethe Naustdal (styremedlem), Nils R. Sandal (styreleder), Tone Stavland (nestleder), Magnus Hesjedal Hartwig (styremedlem), Jeanette Heggen  (styremedlem) og Jan-Erik Weinbach (styremedlem). Foto: Janne Landås
Nyvalgt kretsstyre for perioden 2024-2026. F.v. Natalia Golis (1. varamedlem), Lasse Lerum (2. varamedlem), Anne-Grethe Naustdal (styremedlem), Nils R. Sandal (styreleder), Tone Stavland (nestleder), Magnus Hesjedal Hartwig (styremedlem), Jeanette Heggen (styremedlem) og Jan-Erik Weinbach (styremedlem). Foto: Janne Landås

Vestland idrettskrets gjennomførte idrettskretsting og anleggsseminar lørdag 13. april i Bergen.

I forkant av kretstinget ble det arrangert et anleggspolitisk seminar. Anleggsseminaret tok for seg en gjennomgang av aktuelle idrettspolitiske saker som idrettskretsen arbeider med samt fylkeskommunens rolle for idretten i de kommende årene.

NFF Hordaland hadde et innlegg om hvilke saker som er viktige i anleggspolitikken i Vestland framover. Dette ble etterfulgt av innspill fra flere særidretter og idrettsråd. Finansiering av idrettsanlegg og betydningen av gratis bruk av anleggene ble trukket fram av flere.

Kretstinget ble innledet med hilsningstaler fra byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, fra Bergen kommune, fylkesvaraordfører Stian Jean Opedal Davies og fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug. Kretstinget samlet 80 personer med representanter, gjester og observatører. Leder i idrettskretsen, Nils R. Sandal, tok for seg noen sentrale hendelser og innsatsområder som har preget tingperioden. Dirigent Håkon Matre loste tingforsamlingen stødig gjennom forhandlingene, som ble avsluttet med valg av styre, kontrollutvalg og valgkomite for perioden 2024-2026.

 

Reidar Digranes.jpg
Reidar Digranes, byråd for næring, kultur og idrett fra Bergen kommune. 

Stian Jean Davies Opedal.png
Stian Jean Opedal Davies, fylkesvaraordfører. 

Idrettspresident Arne Bård Dalhaug.jpg
Arne Bård Dalhaug, fungerende idrettspresident 

Styreleiar Nils R. Sandal.jpg
Nils. R. Sandal, styreleder Vestland idrettskrets

Tingforsamling1.jpg

Kretsting 2024_podiet.jpg
F.v. Dirigent Håkon Matre, organisasjonssjef Knut Songve, styreleder Nils R. Sandal og nestleder Tone Stavland.

Tingforsamling 2.jpg

Marita og Jarl takkes av.jpg
Marita Kristiansen og Jarl Helmer Svanberg stilte ikke til gjenvalg. Styreleder takket begge for solid innsats i styret. 

Styremedlemmer takkes av.jpg
Resten av styret som fortsetter, ble også takket for innsatsen og den flotte jobben de har gjort i 2022-2023.

 

Alle foto: Janne Landås, Vestland idrettskrets