trygge-voksne_trygge-barn.jpg

Trygg på trening turné i Sogn og Fjordane

I samarbeid med Nok. Sogn og Fjordane legger vi opp til en Trygg på trening turné i vinter

Idrettslag og idrettsråd Sogn og Fjordane kan nå få det viktige foredrag "Trygg på trening" med Trond Berge Høvik i Nok. Sogn og Fjordane i sin klubb/kommune i januar til mars. 

Foredraget varer i to timer og legger vekt på å øke kunnskap, bedre rutiner og lære mer om hvordan håndtere seksuell trakassering og overgrep. Dere får høre historier, se en kort video, diskutere noen dilemma og får bedre kjennskap til hva idretten har av retningslinjer og varslingskanal. Foredraget er gratis og åpent for utøvere over 16 år, tillitsvalgte og foresatte. 

Dere trenger bare å stille med møterom (med prosjektor og høyttaler) og informere internt i klubben. Vi tar påmelding om ønskelig.

Idrettslag og idrettsråd som ønsker besøk bes melde det snarest til Martin Uthaug. 

Les mer om Trygg på trening her.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling