Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Ekstra tilskudd for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrett

Regjeringen har vedtatt å gi idretten 100 millioner kroner over statsbudsjettet for å gjøre det lettere å inkludere barn og unge i idretten. 8,3 millioner av dette beløpet vil bli fordelt til idrettslag i Vestland.

Regjeringen skriver at midlene skal gå til lag og foreninger i geografiske områder der de sosioøkonomiske forskjellene er store.

Modellen for tildeling av midler blir den samme som for de 125 millionene som regjeringen bevilget før sommeren gjennom en omfordeling av de statlige tilskuddene gjennom spillemidlene. Midlene kan brukes av idrettslagene i 2024.

Les mer om denne tildelingen her: 100 millionar ekstra til barn og unge i idretten - regjeringen.no