Foto: Anne-Kristine Aas
Foto: Anne-Kristine Aas

Svært vellykka Samling for idrettsråd i Sunnhordland

Vestland idrettskrets arrangerte Samling for idrettsråd i Sunnhordland, 29. mars på Vikahaugane på Stord.

Temaene for samlinga var: Spelemidlar til anlegg, Presentasjonar frå idrettsråda: Kva er vi gode til og kva for utfordringar har vi.

Samlinga blei avslutta med erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Det blei gode diskusjonar og erfaringer og løysing på ulike utfordringer blei delt.

Tilbakemeldingene etter samlinga var svært positive, og det var ønske om at dette måtte gjentakast minst ein gong i året og helst to.

Ei arbeidsgruppe var nedsett og ein ønsker å arrangere ei tilsvarande samling i september i år. Stord IR tok på seg oppgåva med å vere tekninsk arrangør av neste samling.

Takk til Stord IR som løyste oppgåva som teknisk arrangør på ein utmerka måte!IR samling Sunnhordland_2.jpg

IR samling Sunnhordland_4.jpg

IR samling Sunnhordland_3.jpg

Foto: Anne-Kristine Aas