Snøproduksjon og lagring 2023_opptak.png

Opptak webinar snøproduksjon og lagring

Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets og SIAT har holdt webinar knyttet til snøproduksjon og snølagring. Se opptak av webinaret og presentasjonen.