Loddefjord Idrettslags tillitsvalgte og daglig leder deltok på kurset om styrearbeid, torsdag 11. mai. De er klare for å kjøre en strategiprosess til beste for laget sitt. Alvøen Idrettspark. Foto Kari Amble
Loddefjord Idrettslags tillitsvalgte og daglig leder deltok på kurset om styrearbeid, torsdag 11. mai. De er klare for å kjøre en strategiprosess til beste for laget sitt. Alvøen Idrettspark. Foto Kari Amble

Loddefjord IL - utvikler laget sammen

En klubb å være glad i er Loddefjord Idrettslags (LIL) visjon! Klubben er nå i gang med klubbutvikling og en strategiprosess, og først ut var kurset styrearbeid i praksis. 

Hovedstyret, alle gruppestyrene og daglig leder var samlet i klubbhuset på Alvøen Idrettspark, torsdag 11. mai. Før styrekurset fikk deltakerne et lite innblikk i vurderingsverktøyet til Norges idrettsforbund, Alle kort på bordet. De tok en liten spørrerunde med kortene for å vurdere hvordan situasjonen er for idrettslaget på noen felt. Blant lagets store saker er planene om en ny hall.  

Loddefjord Idrettslags tillitsvalgte og daglig leder har et stort og meget godt engasjement for å utvikle laget sammen, og de har en raushet og evne til å dele erfaringer, sier klubbveileder i Vestland idrettskrets, Kari Amble, som holdt kurset.

Ønsker ditt idrettslag hjelp i utviklingsarbeid, ta kontakt med oss på vestland@idrettsforbundet.no eller se mulighetene på nettsiden vår her.