Illustrasjon
Idrettsråda i Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Voss Foto: Anne-Kristine Aas, Vestland IK

Inspirerande samling for idrettsråda i Hardanger/Voss

Vestland idrettskrets arrangerte samling for idrettsråda i Hardanger/Voss, 23.august på Hardangerfjord Hotel. Teknisk arrangør var Kvam IR.

Tema for samlinga var spelemidlar til anlegg og presentasjonar frå kvart IR med kva er vi gode på og kva for utfordringar har vi?

Samlinga blei avslutta med erfaringsutveksling og gruppearbeid:
• Kva kan vi samarbeide om?
• Korleis når vi best ut til klubbane våre?
• Korleis samarbeider vi best med kommunane våre?

Det var ein svært engasjert gjeng, der alle bidrog og delte av sine erfaringar. Tilbakemeldingane etter samlinga var svært positive, og det var eit stort ønske om å fortsette med slike samlingar. Dette er ein svært viktig møteplass for å dele kunnskap og erfaringar.


PRESENTASJONER

Narve Heggheim, rådgjevar anlegg Vestland idrettskrets

Arnfinn Førsund, leiar Ullensvang idrettsråd

IR samling Hardanger_Voss 2023_gruppe 1.jpg

IR samling Hardanger_Voss 2023_gruppe 3.jpg

IR samling Hardanger_Voss 2023_gruppe 2.jpg

IR samling Hardanger_Voss 2023_gruppe 4.jpg

OPPSUMMERING GRUPPEARBEID

Kva kan vi samarbeida om?
- Dela erfaringar
- Samarbeida om ressursar ved store arrangement
- Samarbeida om kurs
- Forstå søknadsprosessar og tilskott (Vestlands idrettskrets si side om støtte)

Korleis når ein ut til klubbane?
- Ha eit arrangement på årsmøtet
- Sende e-post
- Besøke idrettslaga
- Møte på årsmøtet til idrettslaga
- Ringe til laga

Korleis samarbeida med kommunane?
-Idrettens time i kommunestyret en gang i året
- Samarbeidsavtale
- Kontaktledd i kommunen
- Ta tak i markante politikarar


Gruppe 4.

Kva kan vi samarbeide om?
- Møter som dette der vi snakker om erfaringer og dele problemstillinger.
-Kurs sammen.
-Spesielle fagmøter, ikke bare idrettsråd.
-Aktivitetsleder kurs? Kan idrettsrådet lage til kurs? Rekruttere flere trenere. Generelle trenere, som kan kurses / spesialiseres på enkelt idretter senere.

Korleis når vi best ut til klubbene våre?
- Idrettsråd viser seg med klubbene, for eksempel årsmøter.
- Klubbene med på årsmøter til idrettsrådet?
- Gøye arrangement for å vise seg.
- Kommunene invitere med idrettsråd.

Samarbeid med kommunene.
- Kommunene må sette seg inn i idrettsrådet.Kommunikasjon! Hvem er kontakt person? Faste kontaktpunkt både i idrettsråd og kommune. Vi trenger samarbeid for å holde på de frivillige.
- Informasjons arbeid – Kommunene må vite hva idrettsrådet er.