Logo fylkeskommunen

Arrangementstilskot til større nasjonale og internasjonale junior- og seniormeisterskap

Idrettslag og særforbund kan søkje tilskot til store nasjonale og internasjonale junior- og seniormeisterskap som skapar stort engasjement, samhald, motivasjon til idrettsleg satsing og positive ringverknader for næringslivet.