Hvilke regler gjelder for idrettslag som ønsker å bruke musikk i sine digitale kanaler??

Norges idrettsforbund arrangerte frokostseminar om digital distribusjon av musikk i videoer onsdag 26. oktober.

Mobiltelefoner og internett har gitt oss alle muligheten til å lage videoproduksjoner med musikk i, og som med noen få tastetrykk er distribuert ut til hele verden. Teknisk enkelt og fort gjort, men er det regler på området mange idrettslag kanskje ikke tenker på?

Norges idrettsforbund arrangerte frokostseminar om digital distribusjon av musikk i videoer onsdag 26. oktober. Der deltok tre representanter fra TONO og en fra NCB. 

Nettvett omfatter også rettighetsspørsmål

Kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen i TONO bruker en sammenlikning med Instagram for å få frem poenget om at det er viktig å sikre seg alle formelle tillatelser før idrettslag setter i gang å lage videoer med musikk til egne nettsider, YouTube, Facebook og så videre:

- Mange føler nok instinktivt at det ville ha vært ugreit om Adidas hadde tatt ditt instagrambilde fra datterens fotballkamp og brukt det i en ny reklamekampanje uten å spørre deg om tillatelse, og å betale deg for bruken. Låtskrivere og musikere opplever det på samme måte med sin musikk. Organisasjoner og foreninger som ønsker å bruke en sang må sikre seg formelle tillatelser til all sin bruk av musikk i det offentlige rom, forklarer Martinsen.

TONO er et norsk samvirke, eid og styrt av låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. TONO gir tillatelse til bruk av musikk i det offentlige rom på vegne av flere millioner musikkskapere fra hele verden. Kundene omfatter kringkastere, strømmetjenester, konsertarrangører, kinoer, restauranter og så videre.

Andre regler for organisasjoner og foreninger enn for privatpersoner
Martinsen minner om at bedrifter, organisasjoner og foreninger har helt andre forpliktelser enn privatpersoner. Man har særskilte krav på seg fra alt fra regnskapsregler til sikkerhet og personvern og så videre – og ikke minst når det gjelder musikk:

- TONO og andre rettighetshaverorganisasjoner har inngått avtaler med plattformer som YouTube, Facebook og TikTok som gjør at privatpersoner vanligvis kan lage og dele videoer med musikkinnhold uten at de trenger gjøre noe som helst annet enn å lage og dele videoen. Dette er dog med det forbehold at det gjøres uten kommersielle bindinger eller kobling til virksomhet som ikke er rent privat. Organisasjoner og foreninger har helt andre forpliktelser enn privatpersoner, også på musikkområdet, sier Martinsen.

Innspillingsrettigheter og opphavsrettigheter
Idrettslag som vil bruke en sang i en videoproduksjon må få tillatelse fra plateselskapet som eier innspillingen. De må også ha tillatelse fra de som komponerte sangen og skrev sangteksten. Denne får de enten fra TONO, NCB, musikkforlaget eller opphaveren selv, avhengig av bruken.

- Vi i TONO hjelper dere i riktig retning. Ta kontakt med oss så får dere hjelp, oppfordrer Martinsen, og forteller at TONOs telefonnummer er 22 05 72 00, men at det kanskje er enklest å sende en e-post til online@tono.no.

Geo-blokking
Ett av budskapene som ble fremført under frokostseminaret var at TONOs tillatelse til bruk av musikk på internett gis med et krav om geo-blokking, det vil si at filmen kun tilgjengeliggjøres i Norge.

- Dette skyldes at TONO på dette området kun lisensierer bruk av musikk i Norge. YouTube og sosiale medier-plattformer er globale. Geo-blokkeres ikke filmene, vil de være mulig å se i for eksempel USA, men der har ikke TONO mandat til å gi lisenser for det internasjonale musikkrepertoaret. I en idrettssammenheng gir det nok mening å peke på rettigheter til sportssendinger, som også gis avgrenset til ulike territorier, avslutter Martinsen.