Foto: Margunn Bjørnestad
Foto: Margunn Bjørnestad

Trygge rammer hos Nordre Holsnøy

Nordre Holsnøy IL har hatt foredraget Trygg på trening.

Rett før påske inviterte Nordre Holsøy idrettslag trenere, tillitsvalgte og frivillige inn til et viktig og tankevekkende foredrag. Idrettskretsens samarbeidspartner Nok. Bergen stilte med Trond Berge Høvik som foredragsholder. 

Styreleder Margunn Bjørnestad forteller:

Kurset var meget tankevekkende, lærerikt og nyttig. Responsen fra deltakerene var veldig god og alle bekreftet å ha lært mye nytt denne kvelden. Når formidlingsevne til Trond i tillegg var helt suveren ble dette en svært nyttig kveld for NHIL.

Hun sier videre at:

Målet til klubben er å ha så gode rutiner som mulig, sikre kompetanse hos våre trenere og støtteapparat for å beskytte og sikre tryggest mulige rammer for våre medlemmer. Ikke minst har jeg stor tro på at vi må tørre å snakke høyt også om slike ubehagelige, men svært viktige temaer. 

 

Ønsker ditt idrettslag dette foredraget og å sette fokus på egne rutiner, få informasjon om retningslinjer og hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep, ta kontakt med Martin og les mer på temasiden vår.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling