Illustrasjon
Styreleder Nils R. Sandal - foto: Tone Stavland

Presentasjoner fra Idrettspolitisk dialogmøte

Idrettskretsen har avholdt dialogmøter i Skei og Bergen 20. og 22. september med idrettsråd og særkretser/regioner i fylket.

Målsettingen med møtene var å ha en gjennomgang av aktuelle idrettspolitiske problemstillinger og diskutere seg frem til hvordan disse best kan følges opp i Vestland.

Presentasjoner fra møtet

Strategisk viktige anlegg v/Narve Heggheim, rådgiver anlegg

Idrettstingets sammensetning og representantfordeling v/Knut Songve, organisasjonssjef

Ungdomsutvalget i Vestland IK v/Jeanette Heggen, leder i ungdomsutvalget