Logo fylkeskommunen

Lanseringsmøte på nett for Vestland barnefamiliepanel

Vestland fylkeskommune og Bergen kommune inviterer til et nettmøte mandag 28. november kl. 09.15 - 11.00 om to nye rapporter fra Vestland barnefamiliepanel med data fra 2022. Barnefamiliepanelet er en stor gjentagende undersøkelse om barn og unges deltagelse på 60 ulike kultur-, idretts-, frilufts- og andre fritidsaktiviteter, kombinert med data om familiens utdanning, inntekt og interesser.

I mai 2022 gikk en invitasjon til husstander med barn mellom 3 og 17 år folkeregisteret i Bergen eller Vestland. 11 851 familier (18,6%) gjennomførte undersøkelsen.

Vestland fylkeskommune og Bergen kommune inviterer til et nettmøte:

  • Rapport nr. 6: Barn og unge i Vestland: Faste organiserte aktiviteter 2022
  • Rapport nr. 7: Barn og unge i Vestland; Publikumsaktiviteter 2022

Målgruppe er de som jobber med fritidstilbud til barn og unge – idrett, kultur og annen fritid. Dere kan være kommunale eller i organisasjoner, lag og institusjoner, eller jobbe med folkehelse.

PÅMELDING

Alle påmelde får tilsendt kalenderinvitasjon på e-post dagen før kurset med lenke til innlogging via Teams.

 

Rapportene kommer noen dager før møte på: www.Bergen.kommune.no/barnefamiliepanelet og på www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022/. Nettsidene har annen informasjon og brukes til nyheter inntil videre.