Årdalstangen IL samla mange frå hovudstyret og gruppestyra til kurset Styrearbeid i praksis
Årdalstangen IL samla mange frå hovudstyret og gruppestyra til kurset Styrearbeid i praksis

Høg kursaktivitet

Den siste veka har vi blant anna halde kurset Styrearbeid i praksis i Årdalstangen IL, og temakveld om barn og unge med usynlege behov i Sogndal.

Idrettslaga gjennomførte årsmøta sine innan utgangen av mars, og både for nye og erfarne tillitsvalde er det mange aktuelle kurs om dagen. 

Styrearbeid i praksis

I Årdalstangen IL samla idrettslaget både hovudstyret og mange representantar frå gruppestyra til kurset styrearbeid i praksis. Her er til dømes lovnorm, årsmøte, styret og gruppestyra sitt ansvar og oppgåver tema. I tillegg økonomi, medlemssystem og ulike støtteordningar. Ein flott kveld hos idrettslaget, som kom med mange gode spørsmål til idrettskretsen sine utsendte. 

"Trygge Utøvarar"

20220427_183515.jpg

I Sogndal var det Geir Bangstad som bidrog med temakveld for trenarar i idrettslaget, om barn og unge med usynlege behov. På denne temakvelden tok Geir opp ulike utfordringar som trenarar kan oppleve i barneidretten, blant anna knytt til å legge til rette for progresjon og meistring for heile gruppa samla. Temakvelden var i kombinasjon av teori og praksis. Desse temakveldane er utvikla gjennom prosjektet Trygge Utøvere i regi av Knutepunktet i Idrettsklynge Vest. På ressurssida www.tryggeutovere.no kan du finne fleire tips!

Ta gjerne kontakt med oss om idrettslaget vil ha desse eller andre kurs lokalt! 

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag