Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland. Foto Vestland fylkeskommune
Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland. Foto Vestland fylkeskommune

Frivilligkonferansen Vestland

I samband med Frivilligåret 2022 inviterer Vestland fylkeskommune frivilligheita i fylket til konferanse 18. juni i Sogndal.

Kjem du tidleg til Sogndal kan du også delta på kveldsprogrammet fredag 17. juni. Tema for konferansen er inkludering, reduksjon av barrierar, rekruttering av deltakarar og frivillige og berekraft i frivilligheita. Vestland idrettskrets er ein av flere medarrangørar.

Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar. Påmeldingsfristen er 31. mai.

Merk at du må bestille ev. hotellrom direkte hos Quality Hotel Sogndal.

Her finn du program og påmeldingsinformasjon