Fri sone_logo.png

Vestland idrettskrets er første idrettskrets med en Fri-sone

Vestland idrettskrets vil at alle skal være frie fra å utsettes for blant annet vold og hatefulle ytringer. Derfor har vi lært oss mer om hatkriminalitet og erklærer herved at vi er en Fri-sone. Vi vil stå opp mot hatkriminalitet, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Nils R. Sandal
leiar i Vestland idrettskrets

Vi i idretten arbeider heile tida for å gjere organisasjonen vår og våre aktivitetar trygge og meiningsfulle for alle. Skal vi nå dette målet på ein god måte vil vi også legge til rette for at hatkriminalitet ikkje finn stad hjå oss. Derfor er vi i Vestland idrettskrets glade for at vi no kan kalle oss «Fri sone» seier leiar Nils R. Sandal.

Vi skal nytte denne statusen til å søke kunnskap og formidle denne i vår organisasjon. Vi saman skal kvar dag gjere denne til handling. På denne måten kan vi raskare nå vår visjon om idrettsglede for alle."

 Les mer og bli med på fri-sone.no