Kartlegging av hvilke idrettslag som har begynt med e-sport/gaming

Kartlegging av hvilke idrettslag som har begynt med e-sport/gaming

Vestland idrettskrets ønsker å kartlegge hvilke idrettslag i kretsen som allerede har startet med e-sport/gaming og hvilke idrettslag som planlegger eller har lyst å komme i gang med et slikt tilbud.

Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» fra 2020 viser at 96% av alle gutter og 76% av alle jenter mellom 9-18 år spiller en eller annen form for dataspill og at dataspill er den raskest voksende fritidsinteressen blant barn og ungdom i dag. Dette er også på full fart inn i idretten og Vestland var for eksempel det fylket med flest påmeldte idrettslag til årets kvalifisering til NM i FIFA som Norges Fotballforbund arrangerte. Norges Seilforbund har også valgt å gi et tilbud til medlemmene om å konkurrere digitalt og i år var over det 50 påmeldte til NM i e-seiling.

Norges idrettsforbund (NIF) har satt ned et utvalg som skal se på e-sportens rolle i idretten, samtidig som E-sportforbundet har søkt om opptak i NIF. Den søknaden skal behandles på Idrettstinget i år. NIF har også signalisert at idrettskretsene skal kunne hjelpe og veilede idrettslag som ønsker å gi et tilbud om e-sport/gaming i sin klubb så lenge dette ikke går utover den ordinære idrettsaktiviteten.

Med bakgrunn i dette ønsker vi i Vestland idrettskrets å kartlegge hvilke idrettslag i kretsen som allerede har startet med e-sport/gaming og hvilke idrettslag som planlegger eller har lyst å komme i gang med et slikt tilbud. For å få en slik oversikt ber vi om at dere tar kontakt med Grethe Hillestad enten på e-post grethe.hillestad@idrettsforbundet.no eller på tlf 419 00 122.

Webinar Aktive Gamere
Er klubben din nysgjerrig på dette temaet og ønsker å lære mer, anbefaler vi webinaret Aktive Gamere som vi skal sende fredag 7. mai.
Les mer om webinaret her