Behov for å justere stimuleringsordningen for idrett og frivillighet
foto: Eirik Førde

Behov for å justere stimuleringsordningen for idrett og frivillighet

Innretningen på den siste stimuleringsordningen for idrett og frivillighet treffer dårlig for de utfordringene idrettslagene står overfor nå. Idrettskretsen har derfor sendt en henvendelse til stortingsrepresentanter fra vårt fylke der vi deler denne bekymringen.

Til stortingsrepresentanter fra Hordaland og Sogn og Fjordane

Vestland idrettskrets har gjennom innspill fra idrettslag og dialog med øvrige organisasjonsledd fått flere tilbakemeldinger om at den siste stimuleringsordningen for idrett og frivillighet, treffer dårlig for de utfordringene idrettslagene står overfor nå. Vi ønsker å dele denne bekymringen med dere. Uten kompensasjon for manglende arrangementsinntekter mv. vil dette ramme aktiviteten for barn og unge svært hardt og spesielt er vi bekymret for at dette vil føre til økte kostnader for hver enkelt av de unge. I vårt fylke har det vært mediaoppslag med utgangspunkt i Fbk Voss og Voss Cup samt Stord IL og Håndballfestivalen knyttet til denne problemstillingen. Vi takker for politiske initiativ som allerede har vært tatt der disse arrangementene har vært løftet frem og brukt som eksempler på hvordan denne ordningen treffer idretten.

Vi registrerer at krisepakke 1 traff dårlig i 2020, krisepakke 2 og 3 traff godt. I krisepakke 1 fikk idretten i Vestland utbetalt om lag 12 mill i kompensasjon, mens utbetalingene samlet i krisepakke 2  og 3 var 99 mill i kompensasjon. Dette har vært viktige bidrag for idrettslagene i arbeidet med å få i gang idrettsaktivitet i lokalsamfunnet.

Vi er kjent med at kulturministeren har uttrykt at det er behov for å justere stimuleringsordningen. Vi håper at innretningen på den justerte ordningen vil bli slik at den svarer opp idrettslagenes behov på en god måte. En innretning mer etter mønster fra krisepakke 3, vil treffe langt betre.

 

Med vennlig hilsen
Vestland idrettskrets

Nils R. Sandal              Knut Songve
Styreleiar                    Org.sjef