Deltakere på kurset sammen med kursholder Narve Heggheim. Foto: Anne-Kristine Aas
Deltakere på kurset sammen med kursholder Narve Heggheim. Foto: Anne-Kristine Aas

Anleggskurs i Austevoll

Tirsdag 19. oktober inviterte Austevoll idrettsråd til Anleggskurs i Austevoll. Representanter fra idrettslag, grendelag, Austevoll kommune og Austevoll idrettsråd deltok på kurset.

Kurset var innrettet mot idrettslag som vil realisere anlegg og tok for seg de ulike fasene fra idè til ferdig anlegg. Hovedfokus i kurset var reglene i spillemiddelordningen. Kurslærer var også innom andre ordninger en bør ha kunnskap om, som for eksempel momskompensasjonsordningen på idrettsanlegg. Det ble også vist eksempler på hvor en kan finne nyttig informasjon om ulike anleggstyper.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive: «Kjempenyttig, lærerikt og informativt»

Kursholder var Narve Heggheim i Vestland idrettskrets.

Austevoll IR er første idrettsråd i Vestland som inviterer til et slikt kurs. Vestland idrettskrets og Austevoll idrettsråd oppfordrer alle andre idrettsråd i fylket om å arrangere dette kurset for sine idrettslag. Vestland idrettskrets stiller med kursholder og idrettsrådet er teknisk arrangør av kurset.

Kontaktpersoner: Narve Heggheim og Anne-Kristine Aas

Narve Heggheim
Narve Heggheim
Rådgjevar anlegg

Anne-Kristine Aas
Anne-Kristine Aas
Seniorrådgiver/prosjektleder