34 millioner kroner på vei til idrettslag og særforbund

34 millioner kroner på vei til idrettslag og særforbund

Tilskuddene fra utstyrsordningen ble utbetalt 28. april og er nå på vei til idrettslag og særforbund.

Godkjent søknadsbeløp ble i år 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner. Alle får utbetalt 72,58 prosent av godkjent søknadsbeløp.

Les mer om støtte- og tilskuddsordninger.