Over 191 million kroner til idrettsanlegg

Over 191 million kroner til idrettsanlegg

Vestland fylkeskommune har nå fordelt årets tildeling av spillemidler til idrettsanlegg i Vestland. Årets tildelingssum til fylket var i overkant av 191 millioner kroner.

Dette er en nedgang på 24 millioner kroner sammenlignet med tildelingen i 2019. Årsaken er mindre godkjent søknadssum for Vestland fylke og en reduksjon på kr 74 mill. til idrettsanlegg til kommunene i hovedfordelingen til Kulturdepartementet.

Her kan du se hvilke anlegg som har fått spillemidler i denne runden