Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aldri har det vært viktigere å betale medlemskontingenten

1826__MG_8469_EF_redigert.jpg

Denne tiden på året er et vanlig tidspunkt for mange idrettslag å sende ut medlemskontingenten til medlemmene. Kontingenten fastsettes av medlemmene selv på årsmøtet og utgjør et viktig bidrag til idrettslagets drift.

 

Vi er kjent med at flere idrettslag vegrer seg for å sende ut krav til medlemmene om å betale medlemsavgiften nå. Dette er forståelig all den tid idrettslaget ikke har tilbudt aktivitet de siste ukene, og hver enkelt av oss har fått hverdagen fullt opp med helt andre utfordringer.

Samfunnet vårt rammes hardt i disse dager. Også mange idrettslag rammes av tapte inntekter.

De idrettslag som får de største utfordringene økonomisk er idrettslag som har ansatte, som eier egne idrettsanlegg eller har større arrangementer som ikke kan gjennomføres. Men det rammer både store og små idrettslag - fordi inntektsbringende tiltak, turneringer, dugnad og sponsorinntekter forsvinner.

Dersom inntektene som idrettslaget får gjennom medlemskontingenten uteblir eller forsinkes, vil dette forverre situasjonen ytterligere for mange idrettslag. På samme måte som næringslivet trenger støtte for å komme gjennom utfordringene nå, er idrettslagene avhengig av at vi støtter opp om de økonomiske utfordringene disse nå opplever.

Sjelden har det derfor vært viktigere for idrettslagene at medlemskontingenten betales ved forfall enn dette året. Samtidig er vi overbevist om at idrettslagene fortsatt vil finne gode løsninger for de medlemmene som har fått private økonomiske utfordringer denne våren.

Idrettskretsen arbeider kontinuerlig for å styrke idrettslagenes rammevilkår slik at bl.a. medlemskontingenten kan holdes så lav som mulig. Vi er glade for at Regjeringen bevilget 600 millioner til idrett og frivillighet i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned. Vi oppfordrer offentlige myndigheter på alle nivåer til å lete etter treffsikre måter å understøtte idrettslagenes drift og likviditetsutfordringer på.

Knut Songve
Organisasjonssjef