Veiledere

Bli bedre kjent med klubbveilederne og kursholderne våre.

Vi er heldige som har knyttet til oss dyktige klubbveiledere og kursholdere. Veilederne holder prosesser i klubber som f.eks. klubbesøk, startmøter og virksomhetsplanprosess. Kursholderne holder kurs som barneidrettstrener, KlubbAdmin, paraidrettskurs, styrearbeid i praksis og økonomikurs.

Bodil og Martin følger opp veilederne og setter dem til ulike oppdrag. Ta kontakt med oss om du ønsker kontakt med en veileder eller ønsker å avtale kurs eller prosess.

Er du interessert i å bli klubbveileder eller holde kurs så kan du naturligvis ta kontakt med oss.

Kari Amble

Kari Amble er klubbveileder i Vestland idrettskrets. Hun holder kursene; startmøter, styrearbeid i praksis og valgkomiteen sitt arbeid. I tillegg gjør Amble andre veilederoppdrag som kretsen avklarer med klubbene. 

Amble er varamedlem i Fana Idrettslag og varamedlem i Norges Skøyteforbunds (NSF) valgkomite. Hun var styremedlem i NSF fra 2015 - 2021. Hun har vært styremedlem og trener i Bergen Kunstløpklubb (BKK), en klubb hun var med å etablere som ungdomsrepresentant i 1979. Amble er trener 2 i NSF, og hun trener aspiranter og voksne i Fana IL kunstløp (FIL). Hun er aktiv veteranløper i BKK og FIL kunstløp.

Kari Amble.jpg

Kari Amble
Kari Amble
Klubbveileder

Kari er klubbveileder i Vestland idrettskrets. Hun holder følgende kurs/prosesser: Startmøte, Klubbens styrearbeid i praksis og Valgkomiteens arbeid. Kari gjør også andre veilederoppdrag som kretsen avklarer med klubbene. 

Amble er varamedlem i Fana Idrettslag og varamedlem i Norges Skøyteforbunds (NSF) valgkomite. Hun var styremedlem i NSF fra 2015 - 2021. Hun har vært styremedlem og trener i Bergen Kunstløpklubb (BKK), en klubb hun var med å etablere som ungdomsrepresentant i 1979. Amble er trener 2 i NSF, og hun trener aspiranter og voksne i Fana IL kunstløp (FIL). Hun er aktiv veteranløper i BKK og FIL kunstløp.

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling