Tilrettelegging paraidrett

Tilrettelegging paraidrett

Organisering: 4 timer lokalt i klubb (hall/sal) eller hos idrettskretsen

Innhold:

  • Paraidrett
  • Tilrettelegging i aktivitet
  • Utstyr og hjelpemidler
  • Barneidrettsbestemmelsene

Målgruppe: Trenere / aktivitetsledere i idrettslagene, støttekontakter, lærere, foreldre eller andre som aktiviserer personer med funksjonsnedsettelser (både utviklingshemmede og personer med fysiske funksjonshemminger).

Fagkonsulent paraidrett

Susanne Hatland Mikalsen 

susannehatland.mikalsen@idrettsforbundet.no 

mobil 413 76 247