Tilrettelegging paraidrett

Kurs paraidrett foto merete skadal.jpg

Foto: Merete Skadal, kurshaldar Vestland idrettskrets. Frå kurs i Førde i februar 2020.

Mål: Kurset skal gi deltakeren grunnleggende kunnskap om ulike
funksjonsnedsettelser og ufarliggjøre rollen som trener for personer med
funksjonsnedsettelse.

Organisering: 4 timers kurs, 1 time teori deretter 3 timer i gymsal

Kursinnhold:

•Teoretisk innføring i ulike funksjonsnedsettelser
•Organisering og undervisningsmetoder
•Aktiviteter i sal - teori i praksis 

Målgruppe: Alle som er involvert eller ønsker å få mer kunnskap om
tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse (trenere og ledere i idrettslag/idrettsskole, andre
interesserte)