Tilrettelegging paraidrett

Kurs paraidrett foto merete skadal.jpg

Foto: Merete Skadal, kurshaldar Vestland idrettskrets. Frå kurs i Førde i februar 2020.

Organisering: 4 timer lokalt i klubb (hall/sal) eller hos idrettskretsen

Innhold:

  • Paraidrett
  • Tilrettelegging i aktivitet
  • Utstyr og hjelpemidler
  • Barneidrettsbestemmelsene

Målgruppe: Trenere / aktivitetsledere i idrettslagene, støttekontakter, lærere, foreldre eller andre som aktiviserer personer med funksjonsnedsettelser (både utviklingshemmede og personer med fysiske funksjonshemminger).

Susanne Hatland Mikalsen
Susanne Hatland Mikalsen
Fagkonsulent paraidrett - idrett for funksjonshemmede

Thea Lunde Christiansen
Thea Lunde Christiansen
Fagkonsulent paraidrett - idrett for funksjonshemmede

Fødselspermisjon til 1. desember 2021