Inkludering

Vil idrettslaget ha tips, høyre erfaringar og få inspirasjon til å jobbe vidare med tema som inkludering og økonomi som barriere? Idrettskretsen kan kome på besøk i idrettslaget eller bistå med digitale møte/faginnlegg. 

De finn meir informasjon om inkludering og økonomi som barriere på nettsida vår på denne lenka. 

Bli med på ein "Inkluderingsidrettskveld". Vi kan kome til idrettslaget og jobbe saman med dykk om korleis idrettslaget skal bli gode på inkludering i praksis. Sjå også tema "økonomi som barriere".  

Kontaktperson: Elise Barsnes, elise.barsnes@fotball.no 

Idag forsvinn mange barn og unge frå idretten på grunn av familien sin økonomi. Saman kan vi jobbe for å finne gode løysingar som sikrar barn og unge si deltaking i idrett. Verktøyet ALLEMED kan hjelpe idrettslaget å gjere det lettare for alle å delta, uavhengig av familien sin økonomi. Sjå også tema inkludering. 

 

Helene Fraas
Helene Fraas
Rådgiver inkludering flerkulturelle

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag