Årsmøtegjennomføring

Her finner du informasjon, maler og kurs for årsmøtegjennomføring.

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni. 

Les mer om årsmøter i idrettslag på idrettsforbundet sine nettsider her.

Idrettsforbundet har også en rekke maler til innkalling, sakliste, protokoll og mer på siden for årsmøte på klubbguiden.

Idrettskretsen vil sette opp kurs for hvordan gjennomføre årsmøtet på en god og lovlig måte. Her får du en oversikt over hvilke måter årsmøtet kan gjennomføres på, og hva man må tenke på før, under og etter årsmøtet. 

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Utdanningskonsulent Vestland idrettskrets

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Idrettsfagleg konsulent Vestland idrettskrets