Samarbeidsavtalar

Ein formell samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd bidreg til ei forståing og klargjering av gjensidige krav og forventningar til samarbeidet, og sikrar betre kontinuitet for begge partar.

Mal for samarbeidsavtale byggjer på rettleiaren for samarbeid mellom kommune og idrettsråd, «Når en pluss en blir mer enn to», utvikla i eit samarbeid mellom KS og Norges idrettsforbund.

MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE KOMMUNE - IDRETTSRÅD

 

Avtalar som er inngått i Vestland idrettskrets:

AUSTEVOLL IR (08.03.2021)
Samarbeidsavtale mellom Austevoll IR og Austevoll kommune

ALVER IR (18.08.2020)
Samarbeidsavtale mellom Alver IR og Alver kommune

ASKØY IR (12.10.2020)
Oppdatert samarbeidsavtale mellom Askøy idrettsråd og Askøy kommune

BJØRNAFJORDEN IR (02.04.2024)
Samarbeidsavtale mellom Bjørnafjorden idrettsråd og Bjørnafjorden kommune

BØMLO IR (29.01.2015)
Samarbeidsavtale mellom Bømlo idrettsråd og Bømlo kommune

ETNE IR (23.12.2022)
Samarbeidsavtale mellom Etne idrettsråd og Etne kommune

FITJAR IR (25.11.2019)
Samarbeidsavtale mellom Fitjar idrettsråd og Fitjar kommune

FJELL IR (31.08.2015)
Samarbeidsavtale mellom Fjell idrettsråd og Fjell kommune

FUSA IR (25.05.2015)
Samarbeidsavtale mellom Fusa idrettsråd og Fusa kommune

GULEN IR (16.02.23)
Samarbeidsavtale mellom Gulen IR og Gulen kommune

KVAM IR (02.06.2014)
Samarbeidsavtale mellom Kvam idrettsråd og Kvam kommune 

KVINNHERAD IR (11.06.2014)
Samarbeidsavtale mellom Kvinnherad idrettsråd og Kvinnherad kommune

LINDÅS IR  (10.05.2016)
Oppdatert samarbeidsavtale mellom Lindås idrettsråd og Lindås kommune

(10.06.2013)
Samarbeidsavtale mellom Lindås idrettsråd og Lindås kommune

MELAND IR (27.02.2014)
Samarbeidsavtale mellom Meland idrettsråd og Meland kommune

ODDA IR (06.11.2015)
Samarbeidsavtale mellom Odda idrettsråd og Odda kommune

OSTERØY IR (16.08.2021)
Oppdatert samarbeidsavtale mellom Osterøy idrettsråd og Osterøy kommune

RADØY IR (24.03.2011)
Samarbeidsavtale mellom Radøy idrettsråd og Radøy kommune

STORD IR (07.10.2016)
Samarbeidsavtale mellom Stord idrettsråd og Stord kommune

SUND IR (08.04.2014)
Samarbeidsavtale mellom Sund idrettsråd og Sund kommune

SUNNFJORD IR (01.01.2020)
Samarbeidsavtale mellom Sunnfjord idrettsråd og Sunnfjord kommune

SVEIO IR (05.01.2016)
Oppdatert samarbeidsavtale mellom Sveio idrettsråd og Sveio kommune

(25.02.2013)
Samarbeidsavtale mellom Sveio idrettsråd og Sveio kommune

ULLENSVANG IR (12.02.2020)
Samarbeidsavtale mellom Ullensvang IR og Ullensvang kommune

ULVIK IR (01.12.2020)
Samarbeidsavtale mellom Ulvik IR og Ulvik herad

VOSS IR (01.03.2012)
Samarbeidsavtale mellom Voss idrettråd og Voss kommune

ØYGARDEN IR (26.11.2021)
Oppdatert samarbeidsavtale mellom Øygarde idrettsråd og Øygarden kommune 

Samarbeidsavtale mellom Øygarden idrettsråd og Øygarden kommune (2017)