Olympiatoppen Østlandet
Olympiatoppen Østlandet

OLT Østlandet

Olympiatoppen Østlandet skal bidra til å skape de beste utviklingsmulighetene for morgendagens toppidrettsutøvere, trenere og miljøer tilhørende fylkene Viken og Vestfold og Telemark.

Olympiatoppen er en avdeling under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè med ansvar for å utvikle norsk toppidrett. Foruten Toppidrettssenteret i Oslo driver Olympiatoppen 8 regionale kompetansesentre for toppidrett i Norge. De regionale avdelingene har som oppdrag å utvikle og formidle relevant kompetanse i regionene og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsarbeid. Den viktigste målgruppen for OLTs regionale avdelinger er morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere, ledere og miljøer. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er med å finansiere driften av Olympiatoppen Østlandet. 


Sportslig koordinator i VTT
Eirik Hanssen, som jobber med utdanning og karriereveiledning i OLT Østlandet, er en av to sportslige koordinatorer som følger opp utøverne i Vestfold og Telemark toppidrett.