Kulturprogrammet i Vestfold og Telemark toppidrett
Kulturprogrammet i Vestfold og Telemark toppidrett

Kultur på kjøpet

Gjennom målrettet satsing på kunst og kultur ønsker Vestfold og Telemark fylkeskommune å etablere et dannelsesprosjekt hvor hele mennesket skoleres og utvikles. Gjennom Kulturprogrammet i Vestfold og Telemark toppidrett får unge idrettstalenter gå i skole på dette feltet.

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlig for kultursatsningen i Vestfold og Telemark toppidrett.

– I tillegg til fysisk evne er psykisk motivasjon, trygghet og identitet av største betydning for enhver ytelse – også på veien mot rekorder og medaljer, understreker Solveig Foster-Pilkington i VTFK, som er ansvarlig for kulturprogrammet.

– Vi tror at det å skape ”det hele mennesket” er en av mange forutsetninger for idrettsutøvere for å kunne prestere maksimalt. I dannelsen av ”det hele mennesket” har kunst og kultur gjennom hele historien vært viktige faktorer, understreker hun.

Gjennom kulturprogrammet i Vestfold og Telemark toppidrett får unge idrettstalenter oppleve konserter, teateroppsetninger og danseforestillinger, de får delta i kunst-workshops og møte kunstnere personlig.

– Vi tror at unge idrettsutøvere gjennom kulturprogrammet ikke bare vil bli rikere som mennesker, men også får perspektiv på – og inspirasjon til – egen idrettsprestasjon, sier Solveig Foster-Pilkington.

Artikkelen fortsetter under bildet...

Satsingen reiser en rekke spørsmål som utøverne må tenke på: Hvordan ta med seg spenningene som oppstår i møtet med kunst og kultur tilbake til idrettsarenaen? Hvordan kan kunsten gi motivasjon og krefter til idrettsutøveren som utøveren selv ikke klarer å skape gjennom trening – eller ikke var klar over at han eller hun hadde? Vil det å ”grave nye ganger” i bevisstheten; utvide og utvikle idrettspersonligheten? Hvilken rolle spiller lokal identitet og tilhørighet for personlig styrke og selvfølelse i møter med internasjonal kultur og andre idrettsutøvere?

Solveig Foster-Pilkington
Solveig Foster-Pilkington
Rådgiver

Rådgiver i Vestfold og Telemark Fylkeskommune og
kontaktperson for kulturprogrammet.