Kurs, paradager og temamøter

Vi tilbyr ulike kurs og aktiviteter innenfor paraidrett. Se våre kurs og aktivitetstilbud under og ta kontakt med parakonsulent Anne Katrine Aas om du ønsker å være deltaker eller arrangør.

Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er et 4-timers (skoletimer) som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:
- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
Her er det fire målgrupper;
utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.
- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet
- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten (idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.fl).

 

Paradag - utprøving i en eller flere idretter

Under ser du to videoer fra en slik paradag. (Klikk på bildet for å se video)

Bilde til film AKA.jpg

 

Har ditt idrettslag lyst til å være med på å gjennomføre en utprøvingsdag for personer med ulike funksjonsnedsettelse i ditt nærmiljø? Det kan være i en treningstid dere har eller i helg - når det passer dere best! Det bør være minst 2 timer. Hvilke idretter og utstyr som kan prøves ut, tar vi en prat om.

 

Paradag - et lokalt arrangement med flere idretter og fysisk aktiviteter

Vi kan bidra med å gjennomføre en paraidretts/aktivitetsdag på skolen, der vi inviterer lokale idrettslag og aktuelle utstyrsleverandører til å være med. Det er en fordel om flere skoler i samme kommune/skolekrets kan samarbeide om en slik dag.

paraidrettsdag.jpg

Ta kontakt

Er du interessert i å delta på kurs, ønsker ditt idrettslag å arrangere kurs, eller skolen vil ha en aktivitetsdag? Ta kontakt med Anne Katrine Aas
E-post: annekatrine.aas@idrettsforbundet.no
Mobil: +47 918 69 036

 

Se nasjonal kalender: https://www.paraidrett.no/kalender/