elinnebandy2.jpg

Pararapport med klare anbefalinger om økt rekruttering

En fersk rapport fra Oslo Economics viser hvilke tiltak som må på plass for å styrke paraidrettssatsingen. Et riktig tilrettelagt tilbud, målrettet informasjon og større innsats for å overbevise potensielle utøvere, mer bruk av lokale krefter og flere kompetente trenere er noen av de viktigste tiltakene som løftes frem i rapporten.

Grundig rapport
På oppdrag for Norges idrettsforbund og i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, har Oslo Economics siden oktober 2019 utarbeidet en rapport som belyser paraidrettens behov og hvilke tiltak som må til for å styrke deltakelsen i målgruppen. Rapporten er delt inn i fire overordnede behovskategorier: tilbud, informasjon, mobilisering og varig deltakelse.

Les hele rapporten


Om rapporten
Les mer om rapporten på vår nyhetsside.