elinnebandy-1.jpg

Aktivitetshjelpemidler

For at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i idrett, er det utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler. Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet.

Alle kan søke NAV om aktivitetshjelpemidler, uansett alder. For de under 26 år er det ingen egenandel. For de over 26 år er det en maks egenandel på 4000 kroner. 

Det kan gis stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre.

Er du under 26 år? Les mer her.

Er du over 26 år? Les mer her.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel, og hvordan anskaffe seg det?
Se filmen: