Klassifisering

Klassifisering er en måte å gjøre konkurranser for mennesker med funksjonsnedsettelse så rettferdige som mulig.

Norges idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering i paraidretten og som er til bruk for alle særforbund. Klassifisering er et sentralt tema innen idrett for parautøvere.

Kurset er beregnet å ta ca 1 time. For å få kursbevis må man ha 80% riktige svar på kompetansetesten.

Les mer om kurset:
E-læringsmodul klassifisering – nytt kurstilbud

Klassifiseringsbilde612.jpg

Norges idrettsforbund, i samarbeid med British Paralympic Association, har laget en animasjonsfilm som tar for seg alle spørsmål knyttet til klassifisering i paraidretten.

Se vidoene lenger ned på siden

Klassifisering er et begrep mange har hørt om, men kanskje ikke kjenner så godt til. Klassifisering avgjør hvem som kan delta og den deler samtidig utøverne inn i ulike klasser. De mange ulike idrettene har ulike klassifiseringssystemer med det felles mål om å gjøre at funksjonsnedsettelsen skal ha minst mulig å si for resultatene - og at det skal være rettferdige konkurranser for utøverne.

- Norges idrettsforbund har laget en opplysende og informativ film rett og slett for å gi generell kunnskap om hva klassifisering i paraidretten er på en enkel og lettfattelig måte. Det har vært en lenge etterspurt film, og jeg er glad for at vi endelig kan vise den, sier Mette M. Berg, rådgiver paraidrett i Norges idrettsforbund.

- Hvem er den laget for?
- Filmen er laget for utøvere, foreldre, trenere og andre som er interessert. Den gir en første introduksjon om hva klassifisering i paraidretten er for noe.

- Hva slags spørsmål tar filmen opp?
- Den belyser hvem som kan være med, klassifiseringsprosessen, hvem som er klassifisører, juks i forbindelse med klassifisering og endring av klasser.

Nå håper hun idrettslag, særforbund og idrettskretser hjelper til med å spre filmen til aktuelle klubber og utøvere.
- Alle filmene, både den lange versjonen, og flere korte versjoner ligger nå tilgjengelig på vimeo, og jeg håper filmene blir lagt ut på hjemmesider og delt i sosiale medier, sier Mette M. Berg avslutningsvis.

#6N1T, #Allin #BeActive

Hovedfilmen er delt opp i mindre seksvenser som gir svar på dette:

Hvem kan delta og klassifiseres?

Systemer og klasser i paraidretten

Hvordan gjennomføres klassifisering i paraidretten

Endring av klasse i paraidretten

Grunnlag for suksess i paraidretten

Hvem er klassifisører i paraidretten?

Juks med klasser i paraidretten

Utøvere med funksjonsnedsettelse blir delt inn i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemning relatert til den enkelte idrett. Hvilken klasse den enkelte utøver skal delta i, er en prosess som er ulik fra idrett til idrett. 

Klassen kan inkludere fysisk, psykisk og teknisk vurdering, samt observasjon i
konkurranse og på trening. Hver idrett har forskjellig klassifiseringsreglement
og definerer selv minste funksjonshemning en utøver må ha for å kvalifisere til deltakelse i konkurranse. 

Minste funksjonshemming vil variere fra idrett til idrett, og den enkelte utøver kan oppleve å tilfredsstille krav til minste funksjonshemming i en idrett, men ikke i en annen. Dersom en utøver opplever å ikke oppfylle kravet til minste funksjonshemming, er det flere særforbund som har opprettet såkalte åpne klasser som et alternativt tilbud.

En utøver kan endre klasse i løpet av idrettskarrieren, og dette kan skyldes at utøverens skade/sykdom endrer seg eller at klassifiseringsreglene endres. Klassifisering skal gjøres av en godkjent klassifisør og det er utøvers ansvar å bli klassifisert. Kostnader ved klassifisering kan være ulik fra idrett til idrett.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har sammen med særforbund ansvar for nasjonal klassifisering. Ved klassifisering forholder vi oss til det internasjonale regelverket, men en klassifisering i Norge gjort av norske klassifisører er ikke gyldig ved internasjonale mesterskap. Da må man klassifiseres av internasjonale
klassifisører.

Ta kontakt med det enkelte særforbundet dersom du har behov for klassifisering.

Les mer om klassifisering generelt og spesielt i noen idretter, samt spesielle klassifiseringsregler for hørselshemmede, synshemmede, bevegelseshemmede og utviklingshemmede (pdf). (kan ta litt tid å laste opp)

 

Ved klassifisering av synshemmede utøvere er det synsstyrke og synsfelt som undersøkes.

International Blind Sport Association (IBSA) benytter et treklassesystem for inndeling. Klassene bygger på følgende synskriterier:

B1

Fra ingen lyspersepsjon i noen av øynene til lyspersepsjon, men uten evne til å gjenkjenne objekter eller konturer i noen retning eller avstand.

B2

Fra evnen til å gjenkjenne objekter eller konturer til synsstyrke 2/60 og/eller et synsfelt på mindre enn 5 grader.

B3

Fra synsstyrke 2/60 eller mer til synsstyrke 6/60 og/eller synsfelt 5 grader eller mer til synsfelt 20 grader.

 

For klassifisering - ta kontakt  med ditt særforbund.

Når det gjelder internasjonal klassifisering av utøvere med utviklingshemning som skal delta i konkurranser i regi av VIRTUS og i Paralympics, skal testene som er gjennomført av en psykolog videre godkjennes av en VIRTUS Eligibility Officer- Deretter sendes dokumentasjonen inn til VIRTUS for endelig godkjenning. Utøveren med pårørende må i samarbeid med det enkelte særforbund bli enige om utøveren skal klassifiseres internasjonalt.

I Norge har vi en VIRTUS Eligibility Officers:
• Anja Vaskinn

Nå er det laget en plansje som gir en fin oversikt over klassifisering for VIRTUS-utøvere, krav for å tilhøre den enkelte klasse og hvilke tester som kreves som dokumentasjon for den enkelte klasse.

Se plansjen her. (for skjerm)

Se plansjen her. (for trykk)

Mennesker som er definert som utviklingshemmede av offentlige myndigheter, deles inn i «divisjoner». Dette gjøres for at alle utøvere skal ha mulighet til å konkurrere med andre på tilnærmet likt ferdighetsnivå. Grunnprinsippene for inndeling er:

  • Kjønn
  • Alder
  • Ferdighetsnivå basert på tidligere oppnådde resultat, enten via påmelding eller forsøksheat.
  • Det skal være minimum tre og maksimum åtte utøvere i gruppen (division).
  • Det skal ikke være større differanse enn 15 % mellom svakeste og beste resultat innenfor gruppen (division).
  • I idretter som det er dømming (turn, kunstløp, ridning etc.) er det i tillegg ulik vanskelighetsgrad på øvelsene.

 

De nordiske landene er enige om en felles strategi innen klassifisering for å kunne best utnytte felles ressurser og stå sterkere sammen internasjonalt.

Den nordiske klassifiseringsstrategien omhandler følgende punkter:

  • Utveksling av klassifisører på tvers av landene
  • Nordisk klassifiseringsseminar hvert tredje år
  • Internasjonalt påvirkningsarbeid innen klassifisering

I Norge har vi ikke klassifisører i alle idretter. Du kan derfor kontakte klassifisører i det nordiske nettverket for å få utført klassifisering i de idrettene som mangler norske klassifisører.

Kontakter i nordisk nettverk:
Kerstin Brodin, Sverige: kerstin.brodin@shif.rf.se
Katja Saarinen, Finland: katja.saarinen@paralympia.fi
Marjun í Jákupsstovu, Færøyene: mj1705a2@skulin.fo
Lykke Guldbrandt, Danmark: lgu@dhif.dk
Guðbjörg Ludvigsdóttir, Island: gudbjl@landspitali.is