Ekstraordinært idrettskretsting 2022

Styret i Vestfold og Telemark idrettskrets innkaller herved til ekstraordinært idrettskretsting (jf. Lov for Vestfold og Telemark idrettskrets § 8-2) og iht. NIFs lov § 2-19 

 

Dato: Onsdag 30.november 2022 

Kl: 1800 - 2100 

Sted: Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik 

Bakgrunn: 

Ekstraordinært idrettskretsting avholdes med bakgrunn i vedtak på Vestfold og Telemark idrettskrets ting 30.april 2022 i sak nr. 11.3 - Konsekvensutredning for eventuell oppløsning av Vestfold og Telemark idrettskrets og søknad om opptak av to nye idrettskretser til NIF. 

Følgende ble vedtatt; 

 «Omforente forslag om igangsetting av en konsekvensutredning for en eventuell oppløsning av Vestfold og Telemark idrettskrets og søknad om opptak av to nye idrettskretser til NIF, og innkalling til ekstraordinært idrettskretsting innen 1. desember 2022 vedtas.»