– I dag er det dessverre barn som ikke får delta sammen med venner og klassekamerater på grunn av anleggsmangel og lange ventelister. Dette må det gjøres noe med, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund
– I dag er det dessverre barn som ikke får delta sammen med venner og klassekamerater på grunn av anleggsmangel og lange ventelister. Dette må det gjøres noe med, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug. Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund

Rekordresultat for Norsk Tipping gir rom for en etterlengtet anleggssatsing

Norsk Tippings årsresultat økte med over 500 millioner kroner i 2023 samtidig som en nylig rapport fra Oslo Economics viser at problemspillingen reduseres.

– Dette er gledelige nyheter som viser at det tverrpolitiske arbeidet som er gjort de senere årene for å styrke den norske pengespillmodellen, virker etter intensjonen. Andelen problemspillere har gått betydelig ned som følge av flere effektfulle tiltak for å regulere tilgangen fra de uregulerte spillselskapene til det norske spillmarkedet. Dette vil ifølge rapporten gi en samfunnsøkonomisk besparelse på inntil 50 milliarder i løpet av en tiårsperiode, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug.  

Fra Norsk Tippings overskudd i 2023 vil 3 723 millioner kroner bli fordelt til idrettsformål i år, noe som er 288 millioner kroner mer enn i 2023.

– Rekordoverskuddet fra Norsk Tipping gir et større rom for den store og målrettede satsingen på bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som regjeringen har beskrevet i regjeringserklæringen, sier Dalhaug.

Investeringsnivået for bygging av idrettsanlegg har vært vesentlig lavere under og etter pandemien enn det var i årene fram mot 2020. Norges idrettsforbund har en klar forventning til at staten bidrar til å snu den negative trenden og at vi igjen får fart på anleggsbyggingen.

– Anlegg er helt nødvendig for å sikre at alle barn kan være med i idrettslagene rundt om i hele landet. I dag er det dessverre barn som ikke får delta sammen med venner og klassekamerater på grunn av anleggsmangel og lange ventelister. Dette må det gjøres noe med, sier Dalhaug.

– Kulturministeren skal om ikke lenge legge fram en ny nasjonal anleggsplan. Her forventer vi at tilskuddene til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg økes, og at det foreslås løsninger som gjør at tilskuddene kan utbetales mens anleggene bygges og ikke flere år senere, slik tilfellet ofte er i dag, avslutter idrettspresidenten.