Viken IK

Grønt Lys – 8,7 millioner tildelt i runde 3

Vi har nå avsluttet den tredje søknadsrunden i Grønt Lys-prosjektet, og det er med glede vi kan kunngjøre at 60 idrettslag har blitt tildelt støtte.

Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom Viken idrettskrets, Innlandet idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets, har som mål å skifte ut gammel belysning med ny og energieffektiv LED-belysning.

Det er også gledelig å merke seg at flere kommuner har søkt om støtte denne gangen. Dette viser en økende bevissthet og engasjement for å forbedre idrettsanlegg på et lokalt nivå.

Totalt denne runden ble det delt ut 8,7 millioner kroner. Av de tildelte midlene gikk 4,3 millioner kroner til idrettslag og kommuner i Viken, 2,1 millioner til Innlandet og 2,3 millioner til Vestfold og Telemark. Denne fordelingen sikrer at flere idrettsanlegg og kommuner får forbedret belysning, samtidig som den sparer både idrettslag økonomisk og reduserer strømforbruket.

Vi er svært takknemlige for bidraget fra Sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet, og vi setter pris på at de velger å støtte slike gode formål i idrettskretsene våre.

For idrettslag og kommuner som enda ikke har søkt støtte i prosjektet, vil det være mulig å søke om midler igjen fra 1. september.