Foto: Karoline Riis
Foto: Karoline Riis

Aktiv365 videreføres med tre nye år

I april kom den gledelige nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB fornyer avtalen med Vestfold og Telemark idrettskrets om Aktiv365.

Det var en strålende fornøyd prosjektleder for Aktiv365, Karoline Riis, som mottok nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB ønsker å forlenge. -Vi har hatt en positiv utvikling i prosjektet de siste årene og flere skoler har kommet til. Vi er derfor veldig glade for at arbeidet som har blitt gjort de siste årene ikke stopper, men kan videreføres og videreutvikles.

Riis legger ikke skjul på at uten den økonomiske støtten fra Sparebankstiftelsen DNB og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark ville ikke prosjektet hatt livets rett. -Det hadde rett og slett blitt for dyrt for idrettskretsen å gjennomføre Aktiv365 uten økonomisk støtte fra eksterne samarbeidspartnere.

Mer fysisk aktivitet i skolen, og flere unge trenere og ledere

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for barne- og ungdomsskoler i Vestfold og Telemark. Et av målene er å øke fysisk aktivitet i skolehverdagen der bevegelsesglede, trygghet og inkludering står i fokus. Dette gjøres ved å utdanne aktivitetsledere som leder aktivitet for sine medelever på de respektive skolene.

Et annet mål er å knytte aktivitetsledere til sine lokale idrettslag slik at de kan fortsette sin leder- og trenerrolle der. På denne måten bidrar Aktiv365 med å tilføre idretten flere unge ressurser, og å skape morgendagens frivillige.

Håper på fortsatt vekst og utvikling

Med midler til tre nye år håper Karoline Riis at Aktiv365 skal vokse i omfang og utvikle seg videre. -Av de 23 kommunene som til sammen utgjør Vestfold og Telemark er det 13 som deltar i Aktiv365. Dette betyr at potensialet for økt deltakelse fortsatt er stort. Fremover, vil vi derfor jobbe målrettet for å rekruttere flere kommuner slik at vi kan utdanne enda flere aktivitetsledere som på sikt kan bli en ressurs for de lokale idrettslagene, avslutter Riis.

Les mer om Aktiv365 HER.