Logo til Norges idrettsforbund

Veileder fra Datatilsynet om strømming av idrett for utøvere under 18 år

Datatilsynet har i dag publisert en ny veileder for strømming av idrettsarrangement for utøvere under 18 år.

Strømming av idrett reguleres av personvernregelverket. Datatilsynet har nå publisert ny veiledning om strømming av idrettsarrangement for barn og unge for å hjelpe til med å tydeliggjøre reglene.

Se informasjon om veilederen fra Datatilsynet her:

NIF ble i dag blitt gjort kjent med offentliggjøring av Datatilsynets veileder for strømming av idrettsarrangement for barn og ungdomsidrett.

– Vi vil sette oss grundig inn i veilederen, gå i dialog med Datatilsynet og idrettsorganisasjonen, komme med relevante innspill innen 30. juni og inkludere opplysningene vi nå har mottatt fra Datatilsynet i strømmeutvalgets videre arbeid, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund og legger til:

– Strømmeutvalget vil avgi sin rapport med sine anbefalinger i høst. Rapporten vil være viktige innspill for idrettsstyrets behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten. Vi vil samtidig oppfordre alle arrangører av idrettsarrangementer til å sette seg grundig inn i Datatilsynets veileder.