Ny støtteordning

Idretten får 4 millioner fra fylket til ENØK-tiltak

Fylkeskommunen innfører nå en tilskuddsordning som skal hjelpe idretten i Vestfold og Telemark med å redusere driftskostnader til energibruk i idrettsbygg.

Ett idrettslag i hver av de 23 kommunene i fylket vil få 174 000 kroner hver, og midlene skal brukes på å igangsette prosjekter for solenergi på idrettsbygg. Det var fylkestinget som i sitt desember-møte vedtok å innføre den nye tilskuddsordningen for ENØK-tiltak (energiøkonomisering).

Foregangsfylke
Dette er en direkte oppfølging av noen av fylkeskommunens mål på klimaområdet. I gjeldende kulturstrategi er et av målene at Vestfold og Telemark skal være et foregangsfylke for grønne idrettsarenaer, og i regional plan for klima og energi er ett mål å jobbe for å redusere energibruk i bygg.

- Dette er et viktig bidrag til grønn omstilling i idretten. Det er viktig å arbeide med å redusere energibruken knyttet til idrettsbygg, som vi har mange av i landet vårt. Fylkeskommunen har allerede en tilskuddsordning for solenergi til offentlig bygg og næringsbygg, nå er det frivillighetens tur, sier Ådne Naper, leder av hovedutvalg for klima, areal og plan.

Idretten involveres i utvelgelsen
Dette er ikke en tradisjonell tilskuddsordning med bred søknadsprosess, men en ny og mer effektiv måte å fordele tilskudd på. Idrettslagene i fylket må melde sin interesse og søke gjennom et felles søknadsskjema. Deretter er det idrettsrådene i hver kommune som gis mulighet til å prioritere hvilket idrettsbygg som skal få tilskudd.

- Vi lytter til frivilligheten, som ønsker mindre byråkrati og enklere søknadsprosesser. Vi har et godt samarbeid med idrettsorganisasjonene i fylket, og har stor tillit til at idretten selv vil gjennomføre demokratiske og gode prosesser med å velge en tilskuddsmottaker for et solfangeranlegg på et idrettsbygg i hver kommune. Dette er god samskaping med frivillig sektor i praksis, mener Maja Foss Five, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

 

Samarbeider med landets fremste eksperter på ENØK-tiltak i idrettsbygg

At tilskuddet begrenses til investeringer i solenergi, er helt bevisst.

- Høyere strømutgifter rammer frivilligheten hardt. Idretten i Vestfold og Telemark eier og drifter nesten halvparten av alle idrettsanleggene i fylket. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at anlegg kan holdes åpne og at idrettsaktiviteten opprettholdes, spesielt for barn og unge. Investering i solenergi kan gi store besparelser på sikt, og er et godt tiltak for å redusere energibruk i bygg.  Vi håper denne tilskuddsordningen kan gi en signaleffekt og motivasjon til både resten av frivilligheten og næringslivet til å investere i bærekraftige energiløsninger, sier Foss Five.

Dette bekreftes av Bjørn Åge Berntsen ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU, som Vestfold og Telemark fylkeskommune har en samarbeidsavtale med.

-Idrettsbygg har et stort potensial for å fange solenergi i form av varme og strøm med sine store tak- og fasadearealer. NTNU utvikler i disse dager avanserte simuleringsverktøy, som kan brukes til å identifisere energipotensial for enkeltbygninger og nabolag. Idrettsbyggene som velges ut i den nye tilskuddsordningen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, kan bli benyttet som testanlegg for å finne ut hvilket potensiale solenergi har i det nordiske klimaet.

Kjærkomment bidrag til grønn omstilling i idretten

Idretten er veldig godt fornøyd med den nye fylkeskommunale støtteordningen og synes det er positivt at fylkeskommunen nå vil gi en håndsrekning:

-Dette er gode nyheter for idretten i Vestfold og Telemark, sier Hans Martin Bærefjell, styreleder i Vestfold og Telemark idrettskrets. – ikke bare vil prosjektet bidra til å redusere driftskostnader, men det vil også gi oss en dytt i riktig retning mot det grønne skiftet. Uten ekstraordinær støtte til idrettslagene, vil energieffektivisering av idrettsbygg og idrettsanlegg generelt dessverre gå for sakte. Derfor er støtten fra fylkeskommunen kjærkommen.

Søknadsfrist: 31. mai.

Morten Vale Wang
Morten Vale Wang
Rådgiver anlegg
Vestfold og Telemark idrettskrets