Meld ditt idrettslag på kurs og få egen varslingsportal i MittVarsel

Meld deg på kurs nå og få egen portal til behandling av varslingssaker i ditt idrettslag!

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Vi tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd, herunder bedriftidrettslag. MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Utrullingen av MittVarsel består av et introduksjonsmøte på 30 minutter og et to timer langt kurs, før ditt organisasjonsledd får tilsendt en egen portal i MittVarsel. Både introduksjonsmøtet og kurset er digitalt. 

Det er hovedsakelig styremedlemmer eller personer som er ansatt i idrettslaget som deltar på kurs. Det er også viktig å være klar over at det kun skal være én portal per idrettslag, og at undergrupper i idrettslag ikke skal ha egen portal. Portalen skal alltid være tilknyttet hovedstyret i organisasjonsleddet.

Introduksjonsmøte
Møtet gir informasjon om hva MittVarsel er, hvilke fordeler systemet har, og hvem som skal delta på videre kurs. Det varer i 30 minutter og følges på Teams. Introduksjonsmøtene arrangeres månedlig og du kan melde deg på via lenkene under:

Kurs i MittVarsel
På kurset får du opplæring i rutiner og saksgang i en varslingssak og bruk av den digitale portalen for varslingssaker. Kurset gjennomføres etter deltagelse på introduksjonsmøtet og er obligatorisk. Kursene holdes månedlig. Selve kurset gjennomføres på Teams og består av en teoretisk og en praktisk del. Alle vil få en egen testbruker og få prøvd ut systemet i løpet av kurset. Meld deg på kurs ved å trykke på tidspunkt og påmelding nedenfor:

 Ved fulltegning vil Norges idrettsforbund sette opp flere kurs.

Portal i MittVarsel
Etter at introduksjonsmøte og kurs er gjennomført, vil du motta en e-post med tilgang til portal i MittVarsel og relevant informasjon om varsling som bør legges på idrettslagets/idrettsrådets nettside.

Nå er ditt idrettslag/idrettsråd klar til å håndtere varsler på en trygg og sikker måte!

Norges idrettsforbund har også laget ressursider for varsling, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene.