Alle skal gis mulighet til å delta i idrett.
Alle skal gis mulighet til å delta i idrett.

Inkluderingsmidler er nå fordelt

Regjeringens ekstraordinære bevilgning øremerket barn og ungdom i fattige familier er nå fordelt av idrettsrådene.

Bevilgningen på 125 millioner ble i all hovedsak kanalisert gjennom idrettsrådene og videre ut til idrettslag. I Vestfold og Telemark ble nærmere 13 millioner fordelt mellom de 12 største idrettsrådene på grunnlag av antall barn som lever i fattige familier. I tillegg fordelte idrettskretsen om lag 500 000 kroner direkte til idrettslagene i de resterende 11 idrettsrådene.

Vestfold og Telemark var et av fylkene som fikk den høyeste bevilgingen. Selv om dette er positivt for de idrettslagene som tilgodese med økonomisk støtte, sier det samtidig noe om den sosioøkonomisk situasjon i mange av fylkets kommuner.

Organisasjonssjef i Vestfold og Telemark idrettskrets, Sondre Fjelldalen, sitter derfor igjen med blandede følelser etter tildelingen.

- Samtidig som vi er veldig godt fornøyde med å få en stor del av den totale «potten» fra regjeringen, viser bevilgningen at det finnes store levekårsutfordringer i fylket vårt. Mange idrettslag gjør heldigvis en kjempeinnsats med å gi medlemmene et godt idrettstilbud samtidig som de forsøker å gjøre den økonomiske terskelen for deltakelse så lav som mulig. Siden dette er en ubyråkratisk og i stor grad tillitsbasert bevilgning, håper jeg midlere når de som trenger det aller mest, avslutter Fjelldalen.

Fordelingen av midlene ble gjort av idrettsrådene fortløpende frem til 1. september og alle idrettslag skal nå ha fått midlene inn på sin konto.

Les mer om regjeringens bevilgning til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet