Istock Viken idrettskrets

Filmer til bruk i kommunevalget!

Her finner dere filmer til fritt bruk i politisk dialog - enten i direkte møte med politikere eller på SOME.

Filmenes budskap er at hvert individ teller - hver enkelthistorie teller; og i idretten jobber vi for å legge til rette for alle. Bruk gjerne filmene opp mot din lokale vinkling. Legg dem ut med #hverhistorieteller eller #kommunevalget2023, slik at vi kan finne postene.

Det må finnes tilskuddsordninger for økonomisk pressede familier for å sikre at barn og unge i disse familien får delta fullverdig i idrett og fritidsaktiviteter.


Støtt opp under alle typer idrett. Alle trenger hjelp med anlegg. Flere idretter gjør det lettere å finne en en liker - også som ungdom.


Kommunen må fullfinansiere idrettsråd og frivillighetsråd i kommunen." "Gjennom god dialog mellom kommunen og   idrettsrådet kan vi skape mer aktivitet for eksempel gjennom aktivitetsguider, slik at flest mulig tilbud blir tilgjengelige og synlige for folk.


Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen. Dette er godt dokumentert. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, forebygger enkelte psykiske plager og kan også være en behandlingsmetode.

 

Last ned filmene til bruk på Facebook her:
1 Hver historie teller - Økonomi og barrierer
2 Hver historie teller - Ungdom
3 Hver historie teller - Idrettsrådet
4 Hver historie teller - Fysisk aktivitet


Til bruk på Instagram
1 Hver historie teller - Økonomi og barrierer
2 Hver historie teller - Ungdom
3 Hver historie teller - Idrettsrådet
4 Hver historie teller - Fysisk aktivitet