Hans Martin Bærefjell, styreleder i Vestfold og Telemark idrettskrets
Hans Martin Bærefjell, styreleder i Vestfold og Telemark idrettskrets

Er politikerne på lag med idretten?

11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, et valg som vil bety mye for idretten. Hvor mye betyr egentlig idretten for kommune- og fylkespolitikerne?

Hvis politikerne var i tvil: Idretten er en av de viktigste hjørnestenene i norske lokalsamfunn. Idretten står for en enorm verdiskapning og er en trygg og inkluderende mestringsarena for barn og unge.

Selv om frivillige hverdagshelter tilrettelegger for idrettsaktivitet for tusenvis av barn og unge hver uke, skal vi likevel ikke ta innsatsen for gitt. Da samfunnet stengte ned 12. mars 2020 ble alle barn og unge henvist til «gutterommet» og fratatt muligheten til å møte vennene sine på skolen og idrettsarenaen. Selv om pandemien til slutt slapp taket, vendte dessverre ikke alle tilbake til idretten. Da vi endelig var ute av pandemitåka og kunne se fremover, kom dyrtiden sigende.

Pandemiens ettervirkninger, kombinert med galopperende kostnader for husholdningene, har satt idretten under press. Samtidig som samfunnet forventer at idretten skal holde deltakeravgifter nede, skyter kostnadene ellers i samfunnet i været.

Idretten står derfor i en spagat mellom et økende antall familier med betalingsutfordringer og økende kostnader for idrettslagene. Idretten gjør så godt den kan, men uten en ekstraordinær innsats fra politikerne, er jeg ikke sikker på at vi klarer å realisere norsk idretts visjon om idrettsglede for alle.

Kjære nominerte kandidater til valget, for å sørge for at idretten fortsetter å være en viktig møteplass for barn og unge, uansett forutsettinger og sosioøkonomisk bakgrunn, trenger vi deres hjelp innenfor følgende områder:

Anlegg: Vi trenger flere og bedre anlegg for å skape idrettsglede for alle. Anlegg som eies av kommunene må være gratis å bruke. I tillegg må kommunene forskuttere spillemidler og momskompensasjon for å avbøte idrettslagenes gjeldsbyrde ved bygging av anlegg.

Aktivitet: Flere må få mulighet til å delta i aktivitet, og familieøkonomi skal ikke være en barriere.

Frivillighet: Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet, som må styrkes. Ved å gjøre hverdagen til idrettslagene enklere, blir det mer attraktivt å engasjere seg som frivillig.

I disse dager sender vi i Vestfold og Telemark idrettskrets ut en undersøkelse til toppkandidatene fra alle politiske partier på fylkesnivå, for å finne ut om de står for en politikk som støtter oppunder idrettens behov. Hva de svarer kommer vi tilbake til etter sommeren. Vi håper selvsagt at alle vil være på lag med idretten.