forsidebilde_rentil1920.png

Bli med på laget for en ren idrett

Idrettsforbundet og Antidoping Norge gjør nå et fremstøt for å få flere norske idrettslag med i kampen mot doping. Og vi trenger din hjelp!

Vi vet utmerket godt at norske idrettslag har mange oppgaver som skal løses, og at flere av disse oppgavene i hverdagen oppleves som viktigere enn antidoping. Vi forstår også at antidopingregelverket kan virke komplekst og uoversiktlig for frivillige som engasjerer seg i idretten.

Samtidig vet vi at trenere og ledere på alle nivåer i idretten føler et ansvar for å formidle sunne holdninger og vil gjøre hva de kan for at ikke deres utøvere skal trå feil og gjøre noe som ødelegger idrettsgleden og tilhørigheten til fellesskapet.

– Det er grunnen til at vi har programmet vi kaller Rent Idrettslag – et nyttig verktøy som gjør det enklere å komme i gang med konkrete tiltak og som øker bevisstheten rundt antidopingarbeidet i sin fulle bredde. Rent IL hever kunnskapen, øker sjansen for at klubben og deres utøvere unngår å havne i en dopingsak og synliggjør at idrettslaget tar et samfunnsansvar på dette området, sier Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Doping er nærmere enn du tror
Den siste tiden har vi sett at en betydelig andel av dopingsaker skyldes misbruksstoffer som står på dopinglisten, og da særlig kokain. Dessuten rapporterte Tolletaten nylig om rekordbeslag av anabole stoffer.

­– ­At vi i også historisk vet at mange dopingsaker forklares med bruk av kosttilskudd gjør Rent Idrettslag mer aktuelt enn noen gang. Min opplevelse er at dopingutfordringen er mye mer enn det mange tror, legger Byfuglien til.

Han får støtte av Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i NIF.

– Her kan idrettslagene spille en viktig rolle. Rent Idrettslag er et godt verktøy for å bygge gode holdninger, dele viktig kunnskap og synliggjøre idrettslaget som en positiv samfunnsaktør i lokalsamfunnet, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i NIF.

Slik sertifiserer du klubben som et Rent Idrettslag

  1. Samle styret i 1-2 timer
  2. Gjennomfør sertifiseringen på rentidrettslag.no og finn konkrete antidopingtiltak som passer klubben din
  3. Iverksett tiltakene i idrettslaget

Ved å investere litt tid kan idrettslaget potensielt unngå at alt det flotte, frivillige arbeidet blir overskygget av en dopingsak som kunne vært unngått. Det handler også om sørge for at både utøvere og ledere innehar grunnleggende antidopingkunnskap og at det legges til rette for en sunn og helsefremmende idrettsaktivitet. 

Bli med på laget for en ren idrett:

Les mer og start sertifiseringen her!